Help Line / हेल्पलाईन

नागरिकांसाठी हेल्पलाईन

ज्या नागरिकांनी ऑन लाईन पद्धतीने वेबसाईट फॉर्म भरला आहे त्यांनी खालील हेल्पलाईनला कॉल करावा.

  • MahaIT हेल्पलाईन क्रमांक (सकाळी १०.३० ते साय ०५. ०० या वेळेत)
  • 022-61316418
  • mahapolicerecruitment[dot]support[at]mahait[dot]org
  • पोलीस आयुक्त / पोलिस अधीक्षक / समादेशक कार्यालयातील दूरध्वनी क्रमांक (कार्यालयीन वेळेत )
  • -
  • अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (सकाळी १०. ३० ते साय ०५. ०० या वेळेत)
  • 022-22023637