Candidate Registration / उमेदवाराची नोंदणी

कृपया आपला ई-मेल आयडी आणि मोबाइल नंबर भविष्यात बदलू नये भरती संदर्भात सर्व माहिती नोंदवलेल्या ई-मेल आयडी व मोबाइल नंबर वर पुरवण्यात येईल.
ही साइट सर्वोत्तम Google Chrome/Mozilla Firefox मध्ये दिसेल.
(स्वतःचे नाव वडिलांचे/पतीचे नाव आडनाव)
I have read instruction / मी सूचना वाचली